English version Wersja rosyjska

Odszkodowania Poznań

Kancelaria Prawnicza, adwokaci, radcy prawni Poznań
Szybki kontakt z ekspertem:

Adwokat Radosław Namysł
Tel.: 61 851 75 52
Kom.: 660 725 800

 • odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • odszkodowanie za wypadek powstały z winy lub zaniedbania pracodawcy
 • odszkodowanie za wypadek w drodze z domu do pracy i z pracy do domu
 • odszkodowanie za chorobę zawodową
 • odszkodowanie za choroby zawodowe spowodowane działaniem czynników szkodliwych
 • odszkodowanie za choroby zawodowe spowodowane sposobem wykonywania pracy
 • odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie z pracy


 

 • odszkodowanie za wypadki/kolizje komunikacyjne
 • odszkodowanie dla kierowcy
 • odszkodowanie dla pasażera
 • odszkodowanie dla rowerzysty
 • odszkodowanie dla motocyklisty
 • odszkodowanie za potrącenie pieszego
 • odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej
 • odszkodowanie z Auto Casco • odszkodowanie za szkody prenatalne
 • odszkodowanie za zakażenia gronkowcem, żółtaczką itp.
 • odszkodowanie za śmierć pacjenta
 • odszkodowanie za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia
 • zadośćuczynienie za krzywdę i uszczerbek na zdrowiu
 • odszkodowanie za straty materialne, w tym zwrot kosztów leczenia
 • odszkodowanie obejmujące zwrot utraconych zarobków
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych w przyszłości
 • odszkodowanie obejmujące zwrot kosztów pogrzebu
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej dla członków rodziny zmarłego
 • zadośćuczynienie dla członków rodziny zmarłego
 • zadośćuczynienie za ból i cierpienia po śmierci bliskiej osoby
 • odszkodowanie za błędy medyczne
   

 

 • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • odszkodowanie za kradzieże
 • odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości
 • odszkodowanie za zalanie mieszkania
 • odszkodowanie za uszkodzenie samochodu
 • odszkodowanie za pożar budynku


 

 • odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek poślizgnięć i potknięć w miejscach publicznych
 • odszkodowanie za szkodę powstałąna skutek wjechania autem w dziurę, ubytek w jezdni, wystającą studzienkę kanalizacyjną
 • odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek wylania się lub spadnięcia rzeczy z budowli
 • odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego oświetlenia korytarza
 • odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku nieodśnieżenia chodnika bądź drogi • odszkodowanie za choroby zawodowe spowodowane sposobem wykonywania pracy
 • odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym
 • odszkodowanie z OC rolniczego
 • odszkodowanie za chorobę zawodową
 • odszkodowanie za choroby zawodowe spowodowane działaniem czynników szkodliwych


 

 • odszkodowania za słupy energii elektrycznej
 • odszkodowania za rury gazownicze
   


 • odszkodowanie za zniszczenie, kradzież bądź uszkodzenie bagażu
 • odszkodowanie za odwołanie bądź opóźnienie lotu
 • odszkodowanie za odwołanie rezerwacji z hotelu
 • odszkodowanie za nieudaną imprezę turystyczną
   


 • odszkodowanie za utratę przesyłki
 • odszkodowanie za ubytek przesyłki
 • odszkodowanie za opóźnienie w przewozie


 

 • odszkodowania za waloryzację polis posagowych