English version Wersja rosyjska

Odszkodowania Poznań

Kancelaria Prawnicza, adwokaci, radcy prawni Poznań
Szybki kontakt z ekspertem:

Adwokat Radosław Namysł
Tel.: 61 851 75 52
Kom.: 660 725 800

ODSZKODOWANIA ZA SZKODY OSOBOWE

 • odszkodowanie za szkody prenatalne
 • odszkodowanie za zakażenia gronkowcem, żółtaczką itp.
 • odszkodowanie za śmierć pacjenta
 • odszkodowanie za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia
 • zadośćuczynienie za krzywdę i uszczerbek na zdrowiu
 • odszkodowanie za straty materialne, w tym zwrot kosztów leczenia
 • odszkodowanie obejmujące zwrot utraconych zarobków
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb życiowych w przyszłości
 • odszkodowanie obejmujące zwrot kosztów pogrzebu
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej dla członków rodziny zmarłego
 • zadośćuczynienie dla członków rodziny zmarłego
 • zadośćuczynienie za ból i cierpienia po śmierci bliskiej osoby
 • odszkodowanie za błędy medyczne